Bestuur 

Email: info@ltcbarneveld.nl

Naam Functie
Erik Buers Voorzitter(DB)
Niels Hardeman Secretaris
Herbert Cramer Algemene zaken (en CWT)
Ed Pellen Parkbeheer
Ralph Trentelman Algemene zaken (sponsoring)
Ada van Ginkel-Goor Tennis

 

Wedstrijdtennis

CWT – Commissie Wedstrijd Tennis

Email: wedstrijdcom@ltcbarneveld.nl

De CWT werkt nauw samen met de Commissie Jeugd Tennis (CJT) en Tennis School Maat (TSM).

Taken van de commissie;

– Het coördineren van de clubtrainingen voor de jeugd- en seniorleden met TSM.

– Zij stelt de competitieteams samen die in de KNLTB landelijke en districtscompetitie uitkomen, in samenwerking met TSM.

– Zij draagt zorg voor de juiste speelsterktes binnen de teams, op basis van het landelijke Dynamische Speelsterkte Systeem (DSS). Zij draagt ook zorg voor de juiste speelsterkte volgorde van deze teams in dezelfde competitie soort. Ook de handhaving van de juiste speelsterkte volgorde bij invallende competitie spelers behoort tot deze taak. Het landelijke Competitie Reglement is hiervoor de basis.

– Zij organiseert de leiding voor de competitie en voor de open toernooien alsmede de clubkampioenschappen.

– Eén lid van de commissie is Verenigings Competitie Leider (VCL), ondersteuning door meerdere VCL’s is noodzakelijk om alle competities binnen de vereniging te kunnen begeleiden.De VCL’s zijn allemaal KNLTB gecertificeerd.

– Eén lid van de commissie is Verenigings Toernooi Leider (VTL). De CWT benoemd een toernooicommissie voor elk te houden toernooi. Per toernooi moet er minstens één KNLTB gecertificeerde VTL in de ondersteunende toernooicommissie zitting hebben conform het landelijke toernooireglement.

 

Jeugdtennis

CJT – Commissie Jeugd Tennis

De CJT werkt nauw samen met de Commissie Wedstrijd Tennis (CWT) en Tennis School Maat (TSM).

Taken van de commissie;

– Zij behartigt de belangen van de juniorleden.

– Zij bevordert de training in clubverband van juniorleden.

– Zij stelt de juniorteams samen die uitkomen in de Worldtour en de districtscompetitie.

– Zij regelt de deelname aan en de begeleiding van jeugdleden naar toernooien, selectietrainingen en wedstrijden.

– Zij is belast met de organisatie en de leiding van de competities en clubkampioenschappen voor junioren, in nauwe samenwerking met de CWT en TSM

– Zij bevordert het contact tussen de vereniging en de tennisleraren (TSM) enerzijds en de ouders van de junioren anderzijds.

– Zij heeft de verantwoording bij de organisatie van jeugdactiviteiten en jeugd evenementen.

Ad hoc juniorleden

De CJT kan binnen de commissie gebruik maken van ad hoc gevraagde juniorleden, om haar activiteiten te ondersteunen.

De ad hoc  juniorleden kunnen de volgende taken hebben.

– Het peilen van de wensen die onder de juniorleden leven.

– Het in overleg met de CJT of de CRT (Commissie Recreatie Tennis) assisteren bij de organisatie van jeugdtoernooien, wedstrijddagen, diplomatennis, enz..

– Het helpen bij het organiseren van gezellige avonden en andere activiteiten, zulks onder verantwoording van de CJT en waar nodig in samenwerking met de CRT.

– Het bevorderen van een goede sfeer tussen de juniorleden.