ZOMERLIDMAATSCHAP 2018 (juni/juli/augustus)

Download het inschrijfformulier onderaan de pagina lidmaatschap!

 

TENNIS OF PADEL
M.i.v. heden is het weer mogelijk zich aan te melden als “ZOMERLID”.
Het zomerlidmaatschap;
– een “zomerlid” is geen lid van de LTC Barneveld of KNLTB.
– men dient zich te houden aan alle regels en reglementen die gelden voor leden – het zomerlidmaatschap wordt per maand afgesloten en kan voor dus
voor meerdere maanden (juni/juli/augustus)

WIE KUNNEN ZICH AANMELDEN?
Iedereen ………….
Een zomerlid is echter geen lid van onze vereniging, maar kan wel gebruik maken van alle faciliteiten die voor leden gelden.
(Niet van toepassing voor deelname aan door de KNLTB goedgekeurde toernooien)

HOE KAN MEN ZICH AANMELDEN?
Middels inlevering van het “inschrijfformulier zomerlidmaatschap”, verkrijgbaar aan de bar van ons clubhuis of via de website (www.ltcbarneveld.nl) D.m.v. dat formulier verklaart men zich bereid zich te zullen houden aan alle regels die aan het normale lidmaatschap zijn verbonden (zoals m.b.t kleding en schoeisel).

WAT KOST HET ZOMERLIDMAATSCHAP?
Het zomerlidmaatschap wordt per maand afgesloten en kan voor dus
voor meerdere maanden (juni/juli/augustus)
Per maand: € 25,00 per persoon (ongeacht leeftijd)
Betaling vindt plaats d.m.v. eenmalige automatische incasso.

WILT U OOK TENNIS OF PADELLES? DAT KAN!!
Neem dan contact op met Tennisschool Maat;
info@tennisschoolmaat.nl
06-53904924

ZOMERPAS
– voor de pas wordt € 10,00 extra als borg geïncasseerd.
– na inlevering van de zomerpas vindt restitutie plaats van de borg
– de zomerpas wordt na de gebruiksmaand geblokkeerd

WANNEER IS MEN SPEELGERECHTIGD?
Zodra men in het bezit is van de speciale pas voor zomerleden.
Indien door omstandigheden nog geen pas verstrekt en u wilt gebruik maken van de banen, kunt u achter de bar een tijdelijke pas afhalen tegen afgifte van een identiteitsbewijs. Na het gebruik van de banen levert u de tijdelijke pas weer in.