Algemene Leden Vergadering, 19 februari 2018

De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal plaatsvinden op maandag 19 februari, 20.00 uur in het clubhuis.

Tijdens deze vergadering zullen er weer meerdere beslissingen genomen moeten worden, zoals over de hoogte van de contributie.

Kom naar de vergadering en beslis mee!!